Trygg hjemme

Smarthusteknologi for en verdig alderdom

Alle vil gjerne at sine kjære skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, i kjente omgivelser hvor de føler seg trygge. Men mange spør seg; hvor lenge kan de gjøre det? Er det sikkert?

«Eva Trygg hjemme» er en tjeneste hvor vi skreddersyr en pakke av smarthusprodukter, som sensorer og måleinstrumenter, slik at man får oversikt og varsling dersom noe avviker fra rutiner. Uten at det oppleves invaderende, på de eldres egne premisser.

Vi lanserer Eva Trygg hjemme i starten av 2022.